Ambtenarentaal

Kunt u mij uitleggen wat hier staat? Ditmaal geen nieuws uit Duitsland, maar uit Friesland. Het veelgehoorde cliché dat ambtenaren niet in staat zijn om begrijpelijk Nederlands te schrijven en houden van archaische woorden zoals “dienaangaande” of “onderhavige”, werd onlangs nog eens bevestigd. De provincie Friesland onderzocht wat het publiek vindt van de juridische en ambtelijke taal in brieven van de overheid.